Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Przebudowa ul. Lechonia - od ul. 11-go listopada do ul. Sadowej
Na mój wniosek budżetowy, a następnie wyłączną poprawkę do projektu budżetu została wprowadzona z kwotą 400 000 zł przebudowa ul. Lechonia na odcinku od ul. 11-go listopada do ul. Sadowej. Inwestycja była długo... więcej
Jacek Krawczyk, 04.06.2014 o 07:22:25 | 0 Komentarzy
Rozbudowa monitoringu wizyjnego - Raków i Ostatni Grosz
Miasto Częstochowa dokonało rozbudowy monitoringu wizyjnego o kilkadziesiąt kamer, które mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Kamery zostały zamontowane m.in. w dzielnicy Raków oraz Ostatni Grosz w czym mam swój... więcej
Jacek Krawczyk, 21.02.2014 o 11:01:09 | 0 Komentarzy
Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 7
Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Raków, to zadanie, które rozpoczęło się w poprzedniej kadencji Rady Miasta od przygotowania dokumentacji technicznej (m.in. na mój wniosek). Niestety, ale w kolejnych latach zadanie... więcej
Jacek Krawczyk, 17.02.2014 o 11:14:21 | 0 Komentarzy
Remont drogi zjazdowej przy wiadukcie Al. Bohaterów Monte Cassino
Na mój wniosek i interpelację złożoną w tej sprawie wykonano pilną naprawę nawierzchni zjazdu z wiaduktu Al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Pułaskiego. ... więcej
Jacek Krawczyk, 17.06.2013 o 08:55:04 | 0 Komentarzy
Budowa ul. Botanicznej - od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej
W dn. 25 kwietnia 2013 roku MZDiT przekazał plac budowy wykonawcy ul. Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej. Inwestycja została zapoczątkowana przeze mnie jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji, kiedy doprowadziłem do... więcej
Jacek Krawczyk, 17.05.2013 o 09:43:01 | 0 Komentarzy
Przebudowa Pl. Orląt Lwowskich wraz z przyległymi ulicami
Przebudowa Pl. Orląt Lwowskich to kolejna inwestycja zapoczątkowana (z moim udziałem) jeszcze w poprzedniej kadencji i obecnie kontynuowana. Niestety, ale realizacja nie obywa się bez przeszkód, co spowodowało rozciągnięcie inwestycji w czasie.... więcej
Jacek Krawczyk, 17.05.2013 o 09:36:24 | 0 Komentarzy
Zablokowanie połączenia SP 53 i Gimnazjum 18 w Zespół Szkół
Od początku byłem przeciwny połączeniu Szkoły Podstawowej nr 53 z Gimnazjum 18 – obie szkoły z Oddziałami Integracyjnymi dla Niepełnosprawnych – w Zespół Szkół, co w mojej ocenie oraz wielu osób przyniosłoby szkodę dla obu bardzo dobrze... więcej
Jacek Krawczyk, 08.05.2013 o 11:19:21 | 0 Komentarzy
Zwiększenie częstotliwości linii tramwajowej nr 2 w weekendy
Na wniosek mieszkańców dzielnicy Raków podjąłem interwencję w celu zwiększenia częstotliwości kursowania linii tramwajowej nr 2 w weekendy. Mieszkańcy skarżyli się, że ostatnie tramwaje nr 2 docierają na pętle ok. 17:30,... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 10:26:43 | 0 Komentarzy
Wprowadzenie urządzenia liczącego i publikującego głosowania radnych
Wspólnie z kilkoma radnymi złożyliśmy poprawkę budżetową do projektu budżetu na 2012 rok zakładającą zakup urządzeń liczących glosy radnych i umożliwiającą publikację wyników w BIP Częstochowa. Do tej pory byłem jedynym radnym, który od... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 10:16:18 | 0 Komentarzy
Budowa dodatkowych miejsc parkingowych - Księżycowa
Podjąłem się interwencji na wniosek mieszkańców ul. Księżycowej w sprawie budowy dodatkowych miejsc parkingowych na ich ulicy. Pierwotny projekt przewidywał budowę parkingów tylko po jednej stronie, natomiast po drugiej pas zieleni... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 10:14:31 | 0 Komentarzy
Stanowisko Rady Miasta - Miejski Park "Wrzosowiak"
W dniu 22.11.2012 roku doprowadziłem do przyjęcia przez Radę Miasta Częstochowy stanowiska, które przygotowałem w sprawie utworzenia Miejskiego Parku "Wrzosowiak". To pierwszy krok w stronę parku dla naszej dzielnicy i pierwsza próba... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 10:10:18 | 0 Komentarzy
Montaż tzw. aktywnego przejścia dla pieszych przy Jana Pawła II
Po moich wielokrotnych interwencjach MZDiT zamontował tzw. aktywne przejście dla pieszych przez Al. Jana Pawła II na wysokości szkoły TZN. Przejście od bardzo dawna uważane jest za niebezpieczne i często dochodziło na nim do wypadków... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 09:27:29 | 0 Komentarzy
Wiaty przystankowe - Boh. Katynia 7 oraz Bór/Wczasowa
Na mój wniosek MZDiT w Częstochowie zlokalizował nowe wiaty przystankowe we wskazanych przeze mnie miejscach. Mając na uwadze potrzebę mieszkańców ul. Bohaterów Katynia oraz okolicznych uliczek zawnioskowałem o ustawienie wiaty... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 08:10:00 | 0 Komentarzy
Wycinka drzew przy ul. Perla i ul. Asnyka
Na wniosek części mieszkańców dzielnicy Raków podjąłem interwencję w celu uzyskania stosownej zgody z UMCz oraz doprowadzenia przez Spółdzielnię "Hutnik" do ... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 08:06:17 | 0 Komentarzy
Rondo im. Marka Czernego
Na mój wniosek Rada Miasta Częstochowy przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda u zbiegu ulic Olsztyńskiej i Żużlowej imieniem Marka Czernego.... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 08:03:49 | 0 Komentarzy
Plan miejscowy: Focha - Śląska - Sobieskiego - Wolności
Podjąłem się interwencji w kwestii uporządkowania terenu leżącego w kwartale ulic – Focha, Śląskiej, Sobieskiego i Wolności. W tym celu zwołując wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rozwoju Regionalnego doprowadziłem do ... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2013 o 08:01:12 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu budżetu na rok 2013
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 649/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23. maja 2005 roku, po konsultacjach z właściwymi Radami Dzielnic składam następujące wnioski do zamieszczenia... więcej
Jacek Krawczyk, 30.05.2012 o 07:42:04 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu budżetu na rok 2012
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 649/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23. maja 2005 roku, po konsultacjach z właściwymi Radami Dzielnic składam następujące wnioski do zamieszczenia... więcej
Jacek Krawczyk, 30.05.2011 o 19:09:58 | 0 Komentarzy
Wiata przystankowa przy ROD "Wypalanki"
Na wniosek Zarządu ROD "Wypalanki" oraz liczne prośby wielu działkowców podjąłem interwencję w celu usunięcia starej wiaty przystankowej i zastąpieniu jej nową przy tzw. "Domu Działkowca". Stan techniczny starej wiaty w pewnym momencie... więcej
Jacek Krawczyk, 04.02.2011 o 10:39:42 | 0 Komentarzy
Wiata przystankowa przy ul. Limanowskiego 94
Na prośbę jednej z mieszkanek ul. Limanowskiego podjąłem interwencję w sprawie montażu wiaty przystankowej. Pozwoliło to, oprócz poprawy warunków dla samych pasażerów zlikwidować jednocześnie uciążliwość jaką było ich oczekiwanie... więcej
Jacek Krawczyk, 04.02.2011 o 10:30:46 | 0 Komentarzy
Budowa Orlika2012 w dzielnicy Wrzosowiak przy SP53 i Gim.18
Przy Szkole Podstawowej Nr 53 i Gimnazjum Nr 18 powstał w tym roku kompleks boisk sportowych "Orlik 2012". Jest to realizacja sztandarowej inwestycji... więcej
Jacek Krawczyk, 01.11.2010 o 19:07:10 | 0 Komentarzy
Montaż oświetlenia w ul. Sadowej - Wrzosowiak
Przy ul. Sadowej pojawiły się nowe lampy oświetleniowe – w ten sposób zrealizowany został kolejny mój wniosek budżetowy. Dzięki uzupełnieniu oświetlenia na ... więcej
Jacek Krawczyk, 01.11.2010 o 19:04:58 | 0 Komentarzy
Budowa ul. Feliksa Perla w dzielnicy Raków
Na wniosek mieszkańców podjąłem się skutecznego umieszczenia w budżecie na 2009 rok dokumentacji technicznej ulicy Feliksa Perla w dzielnicy Raków, natomiast w 2010 roku zabezpieczenia środków finansowych na jej wykonanie. Należy podkreślić... więcej
Jacek Krawczyk, 25.09.2010 o 15:15:44 | 0 Komentarzy
Budowa ul. Lipowej w dzielnicy Wrzosowiak
Niedawno oddano do użytku zbudowaną od podstaw ul. Lipową - czyli kolejny z moich wniosków budżetowych. Do tej pory ulicę stanowiły płyty betonowe, które ułożono (dość nierówno) kilkanaście lat temu. Złośliwi twierdzili, że są to "najdłuższe schody... więcej
Jacek Krawczyk, 15.09.2010 o 19:36:50 | 0 Komentarzy
Likwidacja (planowanej) uciążliwej dla mieszkańców pętli autobusowej
Na wniosek mieszkańców (i po wnikliwej analizie problemu) podjąłem działania w celu wycofania się przez miasto z realizacji nowej pętli autobusowej naprzeciwko jednego z bloków w dzielnicy Wrzosowiak. Pętla autobusowa miała być jednym z wielu... więcej
Jacek Krawczyk, 26.08.2010 o 19:57:35 | 1 Komentarz
Uruchomienie londyńskiego autobusu turystycznego
Mając na uwadze potrzebę wprowadzenia aktywnej atrakcji turystycznej dla mieszkańców, turystów i pielgrzymów podjąłem temat uruchomienia przez miasto autobusu turystycznego. Cykliczny przejazd przez centrum Częstochowy londyńskiego... więcej
Jacek Krawczyk, 20.08.2010 o 11:23:47 | 0 Komentarzy
Wsparcie dla Biblioteki Miejskiej w komputeryzacji - 1,5 mln zł
Podjąłem się pomocy Bibliotece Miejskiej i przy współpracy z Dyrektorką tej jednostki doprowadziliśmy do skutecznego zabezpieczenia środków własnych dla projektu unijnego, który przygotowała biblioteka. Mając na uwadze środek roku budżetowego ... więcej
Jacek Krawczyk, 19.08.2010 o 06:52:10 | 0 Komentarzy
Zwiększenie częstotliwości linii 21 na czas remontu kładki
Na wniosek, który złożyłem – po konsultacjach z mieszkańcami – Dyrektor MZDiT podjął decyzję o zwiększeniu częstotliwości kursowania linii 21 podczas remontu kładki dla pieszych na wysokości Mireckiego. Zminimalizowało to uciążliwości płynące... więcej
Jacek Krawczyk, 04.08.2010 o 06:18:21 | 0 Komentarzy
Pomoc w przyspieszeniu wykupu mieszkań zakładowych od Enionu
Na prośbę mieszkańców oraz po konsultacjach z dyrekcją Enionu w Częstochowie podjąłem się pomocy w przyspieszeniu procedury wykupu mieszkań zakładowych dla mieszkańców jednego z bloków w dzielnicy Ostatni Grosz. Sprawa od dłuższego czasu... więcej
Jacek Krawczyk, 30.07.2010 o 18:23:16 | 0 Komentarzy
Naprawa oświetlenia i wymiana na sodowe na Wrzosowiaku
W porozumieniu z MZD podjąłem się wskazania przedstawicielom Enionu miejsc, w których należy naprawić uszkodzone oświetlenie, a także przekonałem do wymiany... więcej
Jacek Krawczyk, 30.07.2010 o 18:08:29 | 0 Komentarzy
Rozszerzenie MSIT o budynki mieszkalne i obiekty miejskie
Na mój wniosek wprowadzono obowiązek systematycznego i bezzwłocznego oznakowywania obiektów miejskich oraz wszystkich budynków komunalnych zgodnie z zapisami Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej. W przypadku budynków... więcej
Jacek Krawczyk, 30.07.2010 o 17:51:19 | 0 Komentarzy
Autobus linii 21 w ul. Bohaterów Katynia
Zgodnie z postulatami mieszkańców podjąłem się działań na rzecz zmiany kursu linii 21, aby prowadziła przez ul. Bohaterów Katynia. Wraz z jedną z radnych systematycznie składałem wnioski, które uzyskały akceptację i wspomniany autobus 21 mógł ... więcej
Jacek Krawczyk, 26.07.2010 o 19:14:46 | 0 Komentarzy
Budowa ekranów akustycznych po stronie wschodniej DK-1
W związku z licznymi prośbami mieszkańców oraz potrzebą konsekwentnej realizacji inwestycji (wykonano wcześniej część zachodnią) podjąłem się starań umieszczenia w budżecie miasta budowy ekranów akustycznych po stronie wschodniej DK-1.... więcej
Jacek Krawczyk, 26.07.2010 o 18:41:14 | 0 Komentarzy
Dokumentacja techniczna ul. Botanicznej - ul. Gajowa - ul. Jagiellońska
Na podstawie mojego wniosku, który znalazł swoje odzwierciedlenie w budżecie 2010 MZDiT zlecił przygotowanie dokumentacji technicznej ul. Botanicznej na ... więcej
Jacek Krawczyk, 26.07.2010 o 18:20:48 | 0 Komentarzy
Oznakowanie nowych ulic i obecnych zgodnie z MSIT
Wielokrotnie podejmowałem działania związane z prawidłowym i zgodnym z Miejskim Systemem Informacji Turystycznej oznakowaniem obecnych i nowych ulic ... więcej
Jacek Krawczyk, 26.07.2010 o 18:16:01 | 0 Komentarzy
Zakup sprzętu komputerowego dla filii biblioteki nr 7
Dzięki interwencji, którą podjąłem na wniosek mieszkańców i pracowników filii biblioteki nr 7 w dzielnicy Raków, zakupiono ze środków budżetowych w 2009 roku... więcej
Jacek Krawczyk, 26.07.2010 o 17:27:03 | 0 Komentarzy
Próg zwalniający przy ul. Sadowej i Gajowej
Na wniosek mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowej "Metalurg" oraz po konsultacjach z Radą Dzielnicy Wrzosowisk doprowadziłem do montażu przez MZD progów... więcej
Jacek Krawczyk, 26.07.2010 o 06:45:44 | 0 Komentarzy
Dokumentacja kanalizacji sanitarnej dla ul. Zawiszy
Po długich staraniach doprowadziłem do zapisania w budżecie miasta i do wykonania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy. Mieszkańcy... więcej
Jacek Krawczyk, 26.07.2010 o 06:43:31 | 0 Komentarzy
Budowa oświetlenia w Al. Niepodległości
W 2009 roku sfinalizowano realizację zadania polegającego na budowie od podstaw ciągu oświetlenia w Al. Niepodległości. Od początku kadencji systematycznie zabiegałem o powyższą inwestycję, co w końcu znalazło swoje odzwierciedlenie w jednym... więcej
Jacek Krawczyk, 25.07.2010 o 12:29:27 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu budżetu na rok 2011
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 649/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23. maja 2005 roku, po konsultacjach z właściwymi Radami Dzielnic składam następujące wnioski do zamieszczenia... więcej
Jacek Krawczyk, 28.04.2010 o 19:11:25 | 0 Komentarzy
Budowa łącznika ul. Przybyszewskiego z ul. Daniłowskiego
Zakończyła się długo wyczekiwana budowa łącznika ul. Przybyszewskiego z Daniłowskiego, co ucywilizowało ważny punkt komunikacyjny po wschodniej stronie DK-1. W przypadku zablokowania DK-1, kierowcy korzystali ze wcześniejszego... więcej
Jacek Krawczyk, 23.12.2009 o 10:32:29 | 0 Komentarzy
Budowa oświetlenia brakującego fragmentu ul. Rydza Śmigłego
Po podjętej interwencji wraz z Radnym Baczyńskim w sprawie budowy oświetlenia ul. Rydza Śmigłego udało się przekonać MZD do realizacji inwestycji w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi m.in. na oświetleniu al. Niepodległości.... więcej
Jacek Krawczyk, 13.11.2009 o 13:39:42 | 0 Komentarzy
Wiadukt Monte Cassino dla rowerzystów
Wiadukt Monte Cassino po mojej i Marcina Marandy interwencji został prawnie udostępniony dla rowerzystów. Wbrew pozorom sprawa nie ograniczała się tylko do zdjęcia kilku tabliczek zakazu. Policja wcześniej nie zezwoliła na ruch... więcej
Jacek Krawczyk, 29.10.2009 o 07:23:52 | 0 Komentarzy
Remont nawierzchni dojazdu do Ogrodów Działkowych
Na skutek wielokrotnych interwencji jakie podjąłem został zrealizowany w ramach bieżącego utrzymania dróg odcinek tzw. sięgacza prowadzącego do ogrodów... więcej
Jacek Krawczyk, 20.10.2009 o 19:03:02 | 0 Komentarzy
Budowa ul. Gajowej – ul. Lipowa-ul. Orkana
Zrealizowano na moj wniosek budżetowy 2009 budowę ulicy Gajowej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Orkana. Zakończono w ten sposób realizację bardzo ważnej arterii komunikacyjnej dla dzielnicy Wrzosowiak, co w sposób znaczny poprawiło... więcej
Jacek Krawczyk, 07.09.2009 o 19:52:15 | 0 Komentarzy
Nowe przejście dla pieszych - ul. Jesienna/Rutkiewicz
Po konsultacjach z mieszkańcami - głównie działkowiczami POD "Wypalanki" - na ich prośbę podjałem interwencję w celu wytyczenia przejscia dla pieszych przez jezdnie w ul. Jesiennej (na wysokości ul. Rutkiewicz). Dotychczas piesi idący w ... więcej
Jacek Krawczyk, 14.07.2009 o 19:26:28 | 0 Komentarzy
Kompleksowa wymiana okien dla Miejskiego Przedszkola nr 20
Zrealizowano kolejną inwestycję o jaką zabiegałem, a mianowicie o kompleksową wymianę stolarki okiennej (kilkadziesiąt okien wokół całego budynku) w Miejskim ... więcej
Jacek Krawczyk, 14.07.2009 o 14:43:33 | 0 Komentarzy
Ścieżka rowerowa – brakujący, istotny odcinek w Al. Pokoju
Po dwóch spotkaniach w terenie i przy wsparciu rowerzystów został zrealizowany wniosek, który zgłosiłem do MZD o wykonanie połączenia dotychczasowych ścieżek rowerowych w dzielnicy Raków. Brakujący fragment wykonany w postaci wydzielenia... więcej
Jacek Krawczyk, 10.06.2009 o 19:21:38 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu budżetu na rok 2010
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 649/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23. maja 2005 roku, po konsultacjach z właściwymi Radami Dzielnic złożyłem następujące wnioski do zamieszczenia... więcej
Jacek Krawczyk, 23.05.2009 o 09:01:29 | 0 Komentarzy
Wyznaczenie geometrii skrzyżowania Wierzbowa-Lechonia
W związku z licznymi prośbami mieszkańców ulicy Wierzbowej oraz Lechonia podjąłem interwencję w celu wyznaczenia czytelnej geometrii skrzyżowania ulicy Wierzbowej z ulicą Lechonia oraz uporządkowania na tym i sąsiednich skrzyżowaniach... więcej
Jacek Krawczyk, 06.05.2009 o 20:20:08 | 0 Komentarzy
Zabezpieczenie 1,5 mln zł na remont Stadionu Rakowa w 2008r.
Dzięki podejmowanym wielokrotnie interwencjom udało się przekonać Prezydenta Miasta, a następnie zabezpieczyć w WPI i budżecie na 2008 rok 1,5 mln zł, zamiast planowanych 100 tysięcy. Wielotorowy lobbing m.in. przez Komisję Rewitalizacyjną... więcej
Jacek Krawczyk, 14.04.2009 o 19:42:07 | 0 Komentarzy
Środki na bieżące utrzymanie stanu ścieżek rowerowych
Po raz pierwszy w działalności samorządu, a w szczególności Miejskiego Zarządu Dróg udało się zabezpieczyć pieniądze na bieżące utrzymanie stanu ścieżek rowerowych jako wyszczególnioną pozycję budżetową. Problem, który narastał od lat został... więcej
Jacek Krawczyk, 18.03.2009 o 19:45:52 | 0 Komentarzy
Wysepka dla niepełnosprawnych pieszych – ul. Dźbowska/Kmicica
Podjąłem się interwencji w sprawie ustawienia wysepki dla niepełnosprawnych pieszych przy ul. Dźbowskiej na wysokości ulicy Kmicica. Zwrócili się do mnie niepełnosprawni pracownicy jednej z pobliskich firm (zakład pracy chronionej – kilkudziesięciu... więcej
Jacek Krawczyk, 15.02.2009 o 15:48:41 | 0 Komentarzy
Uporządkowanie oznakowania = udrożnienie ul. Źródlanej
Zwróciłem się z prośbą o uporządkowanie oznakowania ulicy Źródlanej, a mianowicie ustawienie znaków zakazu zatrzymywania i postoju poza wyznaczonymi... więcej
Jacek Krawczyk, 31.01.2009 o 11:41:48 | 0 Komentarzy
Skatepark, tor rowerowy i plan zagospodarowania – I etap
Zrealizowany został pierwszy etap budowy centrum sportowego na Wrzosowiaku przy Szkole Podstawowej 53 i Gimnazjum 18, który był zbieżny z wnioskiem jaki składałem do budżetu miasta Częstochowy na 2008 rok /staram się pilnować, aby inwestycja... więcej
Jacek Krawczyk, 15.01.2009 o 18:02:57 | 0 Komentarzy
Remont przejazdu przez torowisko w Al. Niepodległości
Po wielu miesiącach starań jakie podejmowałem, przy ewidentnej nieprzychylności MPK i organu wykonawczego – rzutem na taśmę - zrealizowano wniosek jaki złożyłem do budżetu na rok 2008. Oczywiście chodzi o wykonanie remontu przejazdu przez... więcej
Jacek Krawczyk, 23.12.2008 o 12:39:37 | 0 Komentarzy
Pozyskanie koszy do koszykówki dla VI LO im. J. Dąbrowskiego
Na prośbę przedstawicieli VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego podjąłem się wsparcia w poszukiwaniach i pozyskaniu dla szkoły koszy do koszykówki. Boisko, które posiada liceum było przystosowane tylko do rozgrywek siatkówki i zabiegano, aby udało ... więcej
Jacek Krawczyk, 01.12.2008 o 20:26:42 | 0 Komentarzy
Korekta ścieżki rowerowej przy ul. Nowowiejskiego
Podjąłem się skutecznej interwencji w sprawie skorygowania nowobudowanej ścieżki dla rowerów w ul. Nowowiejskiego. Wstępna wersja fragmentu ścieżki zakładała... więcej
Jacek Krawczyk, 17.11.2008 o 16:11:30 | 0 Komentarzy
Wybrukowanie przejścia dla pieszych przy ul. Jadwigi
Podjąłem skuteczną interwencje w sprawie wybrukowania brakującego fragmentu przejścia dla pieszych przy ul. Jadwigi na wysokości cmentarza św. Rocha. W opisywanym miejscu wyznaczono przejście przez pasy, jednakże po stronie południowej... więcej
Jacek Krawczyk, 06.11.2008 o 21:48:44 | 0 Komentarzy
Likwidacja zbiorników paliwa zagrażających mieszkańcom
Podjąłem się skutecznej interwencji w skomplikowanej do rozwiązania sprawie, która od co najmniej 10 lat nie dawała spokoju kilku mieszkańcom przy ul. Warszawskiej. Skarżyli się na wkopane w ziemię zbiorniki paliwa Stacji Pogotowia Ratunkowego, które... więcej
Jacek Krawczyk, 10.10.2008 o 19:18:50 | 0 Komentarzy
Przeprowadzenie kontroli stanu ścieżek rowerowych
Wraz z radnym Marcinem Marandą podjąłem się przeprowadzenia kontroli stanu ścieżek rowerowych w naszym mieście. Sprawę można uznać za precedensową, gdyż do tego momentu nikt wcześniej nie wykonał takiego zadania w Częstochowie... więcej
Jacek Krawczyk, 05.10.2008 o 12:17:21 | 0 Komentarzy
Budowa łącznika ul. Boh. Katynia z 11-go Listopada
Po wielu latach udało się zrealizować łącznik ul. Boh. Katynia z 11-go Listopada, któremu nadałem priorytet dla dzielnicy Wrzosowiak poprzez działania w Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Inwestycja uzyskała przychylność Radnych, po czym... więcej
Jacek Krawczyk, 03.10.2008 o 20:37:47 | 0 Komentarzy
Wymiana stolarki okiennej w VI LO im. J. Dąbrowskiego
W VI Liceum im. J. Dąbrowskiego wymieniono brakującą stolarkę okienną, tj. 13 okien o wartości 25 tysięcy zł we frontowej ścianie budynku. W ten sposób został zrealizowany jeden z wielu moich wniosków budżetowych. Zmiana nie tylko wpłynęła... więcej
Jacek Krawczyk, 03.10.2008 o 20:33:36 | 0 Komentarzy
Zakup telebimu na Arenę Częstochowa
Wniosek o zakup telebimu na Arenę Częstochowa, który złożyłem do budżetu uzyskał aprobatę Prezydenta Miasta w formie autopoprawki. Po długim przekonywaniu i wsparciu przez opinię publiczną uznano racje, które przedstawiałem w kwestii zakupu... więcej
Jacek Krawczyk, 13.07.2008 o 18:52:54 | 0 Komentarzy
Nowy chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Jagiellońskiej
Skutkiem rozmów, które przeprowadziłem z MZD było włączenie do planu remontów i wykonanie znacznego odcinka chodnika ze ścieżką rowerową (całość ok. 230 m) po północnej stronie ul. Jagiellońskiej. Oprócz nowego chodnika, wspomnianej... więcej
Jacek Krawczyk, 09.07.2008 o 20:01:54 | 0 Komentarzy
Bieżąca naprawa chodnika przy ul. Bohaterów Katynia
Na skutek podjętej interwencji doprowadziłem po konsultacjach z MZD do naprawy chodnika o sporym natężeniu ruchu pieszego przy ul. Bohaterów Katynia. Stara nawierzchnia asfaltowa była popękana i pofałdowana przez rosnące w pobliżu... więcej
Jacek Krawczyk, 21.06.2008 o 21:28:43 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu budżetu na rok 2009
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 649/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 roku, w uzgodnieniu z Radami Dzielnic: Wrzosowiak, Raków, Ostatni Grosz złożyłem następujące wnioski... więcej
Jacek Krawczyk, 19.06.2008 o 16:36:40 | 0 Komentarzy
Uruchomienie komunikacji nocnej
Z piątku na sobotę, tj. z 2. na 3. maja 2008r. została uruchomiona nocna (weekendowa) komunikacja miejska. Zabiegi, które podjąłem w imieniu klubu radnych PO przyniosły skutek w postaci zabezpieczenia 400 tysięcy złotych w budżecie przez Radę Miasta... więcej
Jacek Krawczyk, 27.05.2008 o 20:36:51 | 0 Komentarzy
Budowa zjazdu dla rowerzystów, matek z wózkami,niepełnosprawnych
Skutecznie zakończyła się interwencja jaką podjąłem już pod koniec zeszłego roku, choć realizacja nastąpiła dopiero początkiem 2008. Mianowicie, chodzi o budowę zjazdu dla rowerzystów, ale także matek z wózkami dziecięcymi i osób niepełnosprawnych... więcej
Jacek Krawczyk, 18.05.2008 o 13:38:03 | 0 Komentarzy
Naprawa ekranu akustycznego po wschodniej stronie DK-1
Interwencja w sprawie naprawy ekranu akustycznego po stronie wschodniej DK-1 zakończyła się powodzeniem. Przygotowana przeze mnie interpelacja w tej tematyce została rozpatrzona pozytywnie i niespełna dwa tygodnie po jej złożeniu... więcej
Jacek Krawczyk, 03.05.2008 o 09:27:14 | 0 Komentarzy
Skuteczna interwencja dot. wykupu gruntów w ul. Tuwima i Leśnej
Na ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy podjąłem się dwóch interwencji w trudnej tematyce dotyczącej wykupu gruntów pod drogi. Oprócz nakreślenia problemów na posiedzeniu Rady Miasta, złożyłem dwie interpelacje – pierwszą razem z... więcej
Jacek Krawczyk, 03.04.2008 o 12:02:37 | 0 Komentarzy
Budowa łącznika nowej ścieżki rowerowej z Al. Pokoju
Dzięki podjętej interwencji i zabiegom w MZD udało się wykonać połączenie ścieżki rowerowej w Al. Pokoju z nowo wybudowaną ścieżką rowerową wzdłuż hali Jagiellończyków. Był to brakujący element ścieżki rowerowej pod Estakada,... więcej
Jacek Krawczyk, 30.03.2008 o 10:52:33 | 0 Komentarzy
Remont chodnika z budową ścieżki rowerowej
Na skutek porozumienia z CH "Jagiellończycy" udało się dzięki mojej inicjatywie i zabiegom wyremontować chodnik wzdłuż hali Jagiellończyków oraz wybudować nową ścieżkę rowerową na odcinku ok. 350 metrów. Prowadziłem rozmowy z zarządem... więcej
Jacek Krawczyk, 01.03.2008 o 11:12:35 | 0 Komentarzy
Likwidacja melaminy, która zagrażała bezpieczeństwu
Na początku 2007 roku wpłynęła do Radnych Miasta Częstochowy z okręgu wyborczego nr 4 prośba od Rady Dzielnicy "Wrzosowiak" oraz zarządu Jagiellończyków o pomoc w sprawie poprawy bezpieczeństwa. Oprócz kilku interpelacji złożonych w tej... więcej
Jacek Krawczyk, 03.02.2008 o 20:30:05 | 0 Komentarzy
Nowa wiata przystankowa
W dzielnicy "Wrzosowiak" pojawiła się nowa wiata autobusowa przy przystanku "11 Listopada - PZU" w kierunku "ul. Jesienna Przystanek Końcowy". Zgodnie z pozytywną odpowiedzią na interpelację (nr 192/07), jaką wcześniej złożyłem w tej ... więcej
Jacek Krawczyk, 14.01.2008 o 20:06:03 | 0 Komentarzy
Projekt rozwoju komunikacji nocnej w Częstochowie
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, tj. 28.12.2007r. przedstawiłem przygotowany wspólnie z Częstochowskim Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej projekt rozwoju komunikacji miejskiej. Jest to odpowiedź na wniosek, który złożyłem w imieniu... więcej
Jacek Krawczyk, 03.01.2008 o 14:21:51 | 0 Komentarzy
Poprawa bezpieczeństwa - ul. Boh. Katynia/Olszowa
Zgodnie z wcześniejszą obietnicą jaką uzyskałem od MZD na skutek podjętej interwencji został zabezpieczony przed nadejściem ostrej zimy niebezpieczny zakręt ul. Bohaterów Katynia w ul. Olszową (w okolicach łącznika z ul. 11-go Listopada). Samochody... więcej
Jacek Krawczyk, 28.12.2007 o 13:25:33 | 0 Komentarzy
Projekt stanowiska w sprawie zapowiedzi likwidacji pociągów
Przygotowałem projekt stanowiska "w sprawie zapowiedzi likwidacji połączeń kolejowych przebiegających przez Częstochowę", który złożyłem w imieniu klubu radnych Platforma Obywatelska RP. W dniu 03 grudnia 2007r. podczas sesji Rady Miasta... więcej
Jacek Krawczyk, 16.12.2007 o 07:56:59 | 0 Komentarzy
Nazwa dla nowej ulicy - Bronisława Idzikowskiego
Dziś odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy drogom gminnym w Częstochowie. Wśród czterech nowych ulic jakie zaproponował Urząd Miasta Częstochowy, znalazła się mała uliczka na Zawodziu, nieopodal stadionu. ... więcej
Jacek Krawczyk, 04.12.2007 o 20:59:48 | 0 Komentarzy
Bezpłatna ocena eksperta dot. akustyki na Arenie Częstochowa
Dnia 13. listopada - na skutek podjętych przeze mnie zabiegów podczas konferencji Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej (byłem uczestnikiem) - udało się ściągnąć do Częstochowy - a dokładnie na "Arenę Częstochowa" - przedstawiciela jednej z... więcej
Jacek Krawczyk, 01.12.2007 o 21:46:48 | 0 Komentarzy
Udział w komisji konkursowej
Dnia 30. listopada uczestniczyłem w komisji konkursowej jako przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy wraz z radnym Stanisławem Gmitrukiem. Opiniowaliśmy zgłoszone... więcej
Jacek Krawczyk, 01.12.2007 o 19:55:06 | 0 Komentarzy
Budowa ulicy Gajowej na odcinku ul. Sadowa – Lipowa
Ulica Gajowa (na odcinku od Sadowej do Lipowej – I etap) została zbudowana po kilkunastu latach bezskutecznych starań. Nawierzchnia bitumiczna, chodnik z kostki brukowej, uzupełnione oświetlenie o nowe latarnie i dobre powiązanie z... więcej
Jacek Krawczyk, 22.11.2007 o 09:53:36 | 0 Komentarzy
Przebudowa skrzyżowania ul. Lechonia z ul. 11-go listopada
W związku z bardzo wąskim i zniszczonym wyjazdem z ul. Lechonia w ul. 11-go listopada zgłosiłem interpelację, w celu usunięcie niedogodności dla mieszkańców. Dziennie z omawianego wyjazdu korzysta kilkaset pojazdów, które wydostają się w ten... więcej
Jacek Krawczyk, 14.11.2007 o 12:41:03 | 0 Komentarzy
Wyjazd na DK-1 i miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
W związku z prośbą stowarzyszenia "Jagiellończycy" o pomoc w budowie wyjazdu z ul. Brzozowej na DK-1 i usprawnieniu w ten sposób ruchu pojazdów przemieszczających się spod hali, ale także dla mieszkańców dzielnicy "Wrzosowiak" podjąłem ... więcej
Jacek Krawczyk, 07.11.2007 o 08:56:25 | 0 Komentarzy
Poprawa nawierzchni łącznika ul. Przybyszewskiego z Daniłowskiego
Na jednym z posiedzeń Rady Dzielnicy "Ostatni Grosz" uczestniczyli mieszkańcy uliczki, która pełni funkcję łącznika pomiędzy ul. Przybyszewskiego i Daniłowskiego. Skarżyli się, na stan nawierzchni ulicy (głębokie dziury, słabo ubita nawierzchnia), która... więcej
Jacek Krawczyk, 02.11.2007 o 09:38:44 | 0 Komentarzy
Przywrócone oświetlenie i uporządkowany teren - ul. Rejtana
W związku z prośbami mieszkańców Częstochowy, którzy zwrócili się do mnie, podjąłem interwencję w sprawie przywrócenia sprawności oświetlenia oraz uporządkowania terenu zielonego w okolicy Sądu Rejonowego przy ul. Rejtana oraz pobliskiego ... więcej
Jacek Krawczyk, 29.10.2007 o 19:34:49 | 0 Komentarzy
Złożenie wniosku na Komisji Kultury Fizycznej Związku Miast Polskich
W dniach 24-26 października uczestniczyłem w odbywającej się konferencji w Centralnym Ośrodku Sportowym - Przygotowań Olimpijskich w Spale, zorganizowanej przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej oraz Związek Miast Polskich nt. "Euro 2012" oraz ... więcej
Jacek Krawczyk, 27.10.2007 o 20:18:17 | 0 Komentarzy
Wstrzymanie podpisania umowy przez MPK - zgłosiłem zastrzeżenia
W czwartek 11.10.2007r. uczestniczyłem w specjalnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na które zostałem zaproszony w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami (przedstawiałem na sesji Rady Miasta) dot. przetargu na zakup nowych autobusów marki Mercedes.... więcej
Jacek Krawczyk, 16.10.2007 o 17:39:43 | 0 Komentarzy
Uszczegółowienie oraz skrócenie terminu przygotowania WPI
W związku z zauważalnymi brakami, jakie powstały podczas konstrukcji WPI, złożyłem wniosek uszczegóławiający zestawienie rzeczowo-finansowe Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Częstochowy na lata 2008-2014 w stosunku do lat... więcej
Jacek Krawczyk, 15.10.2007 o 05:41:08 | 0 Komentarzy
Przygotowanie wraz z CKMKM zbioru zasad dla MPK
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zamieszczam złożony wniosek dot. estetyki i bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej do Prezydenta Miasta Częstochowy i Prezesa MPK oraz opracowany wraz z CKMKM zbiór "Zasad malowania i oznakowania... więcej
Jacek Krawczyk, 01.10.2007 o 17:02:18 | 0 Komentarzy
Skuteczna pomoc w poszukiwaniu sponsora
Pragnę poinformować, że aktywnie włączyłem się w pozyskanie dodatkowego sponsora dla Rakowa na rundę jesienną. Pomimo, iż nie jest to sponsor strategiczny, to jednak klub może na tym całkiem przyzwoicie skorzystać. Od pewnego czasu namawiałem... więcej
Jacek Krawczyk, 27.09.2007 o 21:45:25 | 0 Komentarzy
Wsparcie inicjatywy społecznej - turniej piłkarski
Dnia 16. września 2007 r. odbył się pierwszy otwarty turniej piłkarski for internetowych "Med@lik Cup". W zawodach rywalizowały 4 drużyny, które reprezentowały fora: Rakowa, AZS’u, Włókniarza oraz Częstochowy. Ponadto, w trakcie... więcej
Jacek Krawczyk, 18.09.2007 o 16:30:01 | 0 Komentarzy
Ponad 33 tysiące zł z powrotem w budżecie miasta
W związku z *11-dniowym opóźnieniem w realizacji inwestycji jakie powstało podczas budowy wieży sędziowskiej na "Arenie Częstochowa", firmie wykonującej prace budowlane zostało potrącone - zgodnie z zapisanymi karami umownymi - z ostatniej... więcej
Jacek Krawczyk, 04.09.2007 o 20:08:20 | 0 Komentarzy
Udział w komisji konkursowej
Dnia 30. sierpnia uczestniczyłem w komisji konkursowej jako przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy wraz z radnym Wacławem Baczyńskim. Opiniowaliśmy zgłoszone... więcej
Jacek Krawczyk, 04.09.2007 o 19:12:27 | 0 Komentarzy
Częstochowa z bezpłatną obwodnicą autostradową
Dnia 13. sierpnia 2007 roku podczas XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy przedstawiono odpowiedź z Ministerstwa Transportu dot. stanowiska w... więcej
Jacek Krawczyk, 24.08.2007 o 10:57:01 | 0 Komentarzy
Skarga do Wojewody
Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią uzupełniam dział "dotychczas" o skargę do Wojewody Śląskiego jaką złożyłem w związku z próbą realizacji inwestycji niezgodnej... więcej
Jacek Krawczyk, 04.08.2007 o 08:18:32 | 0 Komentarzy
Rozszerzenie promocji Miasta Częstochowy
Dnia 2 kwietnia 2007 roku podczas IX Sesji Rady Miasta Częstochowy zgłosiłem interpelację w sprawie ustawienia namiotu promocyjnego UM Częstochowa w pobliżu klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Zgodnie z treścią prosiłem, aby... więcej
Jacek Krawczyk, 20.07.2007 o 09:55:53 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu budżetu na rok 2008
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 649/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 roku, w uzgodnieniu z Radami Dzielnic: Wrzosowiak, Raków, Ostatni Grosz złożyłem następujące wnioski... więcej
Jacek Krawczyk, 05.07.2007 o 08:11:02 | 0 Komentarzy
Projekt stanowiska w sprawie płatnej obwodnicy Częstochowy
Przygotowałem projekt stanowiska "w sprawie zapowiedzi wprowadzenia płatnej obwodnicy autostradowej A1 miasta Częstochowy", który zgłoszono w imieniu klubu radnych Platforma Obywatelska RP w trybie nadzwyczajnym podczas... więcej
Jacek Krawczyk, 01.07.2007 o 18:09:44 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu Stadionu Rakowa
Dnia 18. czerwca odbyło się z mojej inicjatywy spotkanie konsultacyjne z kibicami Rakowa w sprawie "Przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków". Na ręce Zastępcy Prezydenta - Pana Jacka Betnarskiego... więcej
Jacek Krawczyk, 18.06.2007 o 20:21:35 | 1 Komentarz
Poprawki do miej. planu zagospod. przestrzennego
Zgłosiłem trzy poprawki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedłużenia ulicy Śląskiej do Alei Bohaterów Monte Cassino. Projekt... więcej
Jacek Krawczyk, 07.06.2007 o 13:48:22 | 0 Komentarzy
Udział w komisjach konkursowych
Dnia 17. maja uczestniczyłem w dwóch komisjach konkursowych. W pierwszej komisji dot. "Przyznanie stypendiów twórczych i artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie sztuk plastycznych" byłem przedstawicielem Rady Miasta... więcej
Jacek Krawczyk, 30.05.2007 o 19:49:29 | 0 Komentarzy
Nowy "bilet dobowy", likwidacja wpłat u kontrolera
Przygotowałem dwie poprawki do uchwały w sprawie "taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji... więcej
Jacek Krawczyk, 21.05.2007 o 20:08:39 | 0 Komentarzy
Częstochowa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
Sprawa została rozstrzygnięta 2 kwietnia 2007 roku, tj. na IX sesji Rady Miasta Częstochowy, uznałem jednak, że należy to dodać do "Dotychczas", aby... więcej
Jacek Krawczyk, 21.05.2007 o 15:44:07 | 0 Komentarzy
Udział w komisji konkursowej
Dnia 2. maja uczestniczyłem w komisji konkursowej jako przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy wraz z radnym Lechem Malagowskim. Opiniowaliśmy zgłoszone do... więcej
Jacek Krawczyk, 07.05.2007 o 14:56:17 | 0 Komentarzy
Arena Częstochowa oficjalną nazwą dla stadionu
Dnia 23. kwietnia na sesji Rady Miasta Częstochowy uchwalono przygotowany przeze mnie projekt uchwały w sprawie nadania oficjalnej nazwy dla stadionu przy ul.... więcej
Jacek Krawczyk, 26.04.2007 o 21:07:04 | 0 Komentarzy
Projekt stanowiska w sprawie Izby Skarbowej OZ Częstochowa
Przygotowałem projekt stanowiska w sprawie podejmowanej próby likwidacji Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie przez Ministerstwo Finansów i zgłosiłem w imieniu klubu radnych Platforma Obywatelska RP... więcej
Jacek Krawczyk, 26.04.2007 o 20:53:29 | 0 Komentarzy
Zgłoszenie naruszenia prawa przez projekt uchwały
Projekt uchwały na druku BR.4/IX/2007 w sprawie "udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2007 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków" został przygotowany z... więcej
Jacek Krawczyk, 03.04.2007 o 17:52:48 | 0 Komentarzy
Udział w komisjach konkursowych
Dnia 28. lutego uczestniczyłem w dwóch komisjach konkursowych. W pierwszej komisji dot. "Edukacji Ekologicznej" byłem przedstawicielem Rady Miasta Częstochowy wraz z radnymiArturem Gawrońskim oraz Wacławem Baczyńskim. Opiniowaliśmy ... więcej
Jacek Krawczyk, 04.03.2007 o 18:17:03 | 0 Komentarzy
Udział w komisji konkursowej
Dnia 9. lutego uczestniczyłem w komisji konkursowej jako przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy wraz z radnymi Lechem Malagowskim oraz Stanisławem Gmitrukiem. Opiniowaliśmy zgłoszone do konkursu wnioski w sprawie podziału kwoty ... więcej
Jacek Krawczyk, 11.02.2007 o 15:34:12 | 0 Komentarzy
Zgłoszenie informacji dot. możliwości pozyskania inwestora
Kilka dni temu, tj. 17 stycznia 2007 zgłosiłem do nowopowstałego Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego informację o możliwości przejęcia inwestora z innego miasta, który ma problemy natury prawnej w realizacji swojego... więcej
Jacek Krawczyk, 25.01.2007 o 14:27:52 | 1 Komentarz
Udział w komisji konkursowej
Dnia 12. stycznia uczestniczyłem w komisji konkursowej dot. "Współzawodnictwa szkół i aktywizacji środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji" jako przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy wraz z radnymi Lechem Malagowskim oraz... więcej
Jacek Krawczyk, 14.01.2007 o 11:18:07 | 0 Komentarzy
Udział w komisji konkursowej
Dnia 8. stycznia uczestniczyłem w komisji konkursowej dot. "Wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie 2007" jako przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy wraz z radnymi Lechem Malagowskim oraz Stanisławem Gmitrukiem. Opiniowaliśmy... więcej
Jacek Krawczyk, 09.01.2007 o 21:07:17
Poprawa organizacji ruchu drogowego
Po złożeniu wniosków i spotkaniu na tzw. wizji lokalnej (15.12.2006) z Kazimierzem Augustynem oraz inżynierem ruchu, uwzględniona została i wykonana proponowana zmiana organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy... więcej
Jacek Krawczyk, 06.01.2007 o 11:29:06 | 0 Komentarzy
Udział w komisji konkursowej
Dnia 12. grudnia uczestniczyłem w komisji konkursowej ds. kultury jako przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy wraz z radnym Markiem Baltem. Opiniowaliśmy zgłoszone do konkursu wnioski w sprawie podziału kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na... więcej
Jacek Krawczyk, 13.12.2006 o 17:07:43 | 1 Komentarz
Umieszczenie herbu miasta na pojazdach MPK
Działając w stowarzyszeniu Progresja z mojej inicjatywy udało się umieścić herb miasta Częstochowy na pojazdach komunikacji miejskiej. Niezrozumiała była dla mnie sytuacja, w której miasto posiadając 100% udziałów w spółce MPK, nie zadbało ... więcej
Jacek Krawczyk, 18.11.2006 o 21:01:09 | 0 Komentarzy
Akcja informacyjna dot. wyboru inwestora dla Huty
Sprawą zająłem się z własnej inicjatywy, jako mieszkaniec Częstochowy. Chciałbym również podkreslić, że nie jestem i nigdy nie byłem hutnikiem.... więcej
Jacek Krawczyk, 23.08.2006 o 11:27:47 | 1 Komentarz
Oficjalna nazwa dla stadionu - konkurs
Uznałem, że nowy stadion żużlowy, jaki wówczas powstawał przy ul. Olsztyńskiej w okresie zimowym powinien zostać wyróżniony w należyty sposób.... więcej
Jacek Krawczyk, 22.08.2006 o 19:21:17 | 0 Komentarzy
Budowa strony www.stadionckm.com
Byłem inicjatorem powstania specjalnej strony internetowej związanej ze zbliżającym się remontem stadionu miejskiego przy Olsztyńskiej.... więcej
Jacek Krawczyk, 22.08.2006 o 15:51:32 | 0 Komentarzy
Organizacja prareferendum europejskiego na AJD
Należąc do Koła Naukowego (2003-2004) Myśli Administracyjno-Prawnej uczestniczyłem aktywnie w organizacji i przeprowadzeniu prareferendum europejskiego.... więcej
Jacek Krawczyk, 22.08.2006 o 15:06:10 | 0 Komentarzy
Słowem wstępu...
W dziale tym zaprezentowałem swoją skromną, dotychczasową działalność. Niestety, nie wszystko udało się zrobić tak, jakbym sobie tego życzył - na przeszkodzie w realizacji najczęściej stawały czynniki niezależne ode mnie.... więcej
Jacek Krawczyk, 22.08.2006 o 14:53:23 | 1 Komentarz

Archiwum działu

Szukaj

<<     Sierpień 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl