Start O mnie Galeria Kontakt
Program
Okręg 4
Dotychczas
Interpelacje
Interpelacje
Interpelacje
Sesje Rady Miasta
Prasowe
Wideo
Linki
Archiwum
  • Przewodniczący Klubu Radnych PO RP
  • Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska
  • Członek Komisji Praworządności i Samorządu
Wnioski do projektu budżetu 2017 złożone indywidualnie - okręg nr 4
Poniżej wnioski do projektu budżetu na 2017 rok, które złożyłem indywidualnie jako Radny Miasta Częstochowy reprezentujący okręg wyborczy nr 4 (Raków, Wrzosowiak, Ostatni Grosz)


Wnioski do projektu budżetu miasta Częstochowy na 2017 rok
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 6a9/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23. maja 2005 roku, po konsultacjach z właściwymi Radami Dzielnic złożyłem w dniu 28.05.2016 roku następujące wnioski do zamieszczenia w projekcie budżetu miasta Częstochowy na rok 2017:

1. Wykup terenu i budowa Parku Miejskiego "Wrzosowiak" pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Botaniczną, Gajową i parkingiem lntermarche.
2. Remont nawierzchni ul. Bohaterów Katynia od ul. Zesłańców Sybiru do
ul. Rakowskiej/Jesiennej wraz z wyznaczeniem pasów rowerowych.
3. Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej
w Częstochowie, ul. Szczytowa 28/30.
4. Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego
w Częstochowie, ul. Jesienna 42.
5. Przygotowanie dokumentacji technicznej ul. Bukowej dla brakującego odcinka ulicy.
6. Przygotowanie dokumentacji technicznej ul. Kamińskiego.
7. Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 20 przy u|. Wierzbowej 20.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Daniłowskiego.
9. Remont Pl. Orląt Lwowskich.
10. Przebudowa ulicy Asnyka, Towiańskiego, Syrokomli oraz Fredry.
11. Remont boiska piłkarskiego wraz z montażem oświetlenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40.
12. Przygotowanie dokumentacji technicznej ul. Południowej.
13. Przebudowa ul. Mireckiego.
14. Remont ul. Górskiej i Górnej.
15. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla brakującego odcinka ul. Stromej.
16. Budowa oświetlenia ul. Kwatermistrzów.
17. Budowa kanalizacji w ul. Majowej.
18. Budowa kanalizacji w ul. Festynowej.
19. Budowa kanalizacji w ul. Rzepakowej.
20. Rewitalizacja skweru przy ul. Bohaterów Katynia, a zjazdem z DK-1.

Jacek Krawczyk
Radny Miasta Częstochowy

Jacek Krawczyk, 06.06.2016 o 20:55:50 | 0 Komentarzy
Wnioski Klubu Radnych PO do projektu budżetu 2017
Poniżej prezentuję wnioski Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie do projektu budżetu na rok 2017, jakie przedłożyliśmy Prezydentowi... więcej
Jacek Krawczyk, 06.06.2016 o 20:49:01 | 1 Komentarz
Poprawki do projektu budżetu na 2015 rok
Podczas sesji złożyłem poprawki do projektu budżetu na 2015 rok. Poniżej prezentuję inwestycje/zadania, o których realizację się postaram:

1. Przebudowa ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Lechonia do ul. Brzozowej (do przewężenia i bez odnogi do ul. 11 listopada /teren SM Metalurg/) - 400.000 zł
2. Przebudowa ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Rakowskiej - 1.100.000 zł
3. Przebudowa ul. Lechonia od ul. Sadowej do ul. Orkana (II etap) - 800.000 zł
4. Budowa boiska i bieżni lekkoatletycznej przy SP 36 przy ul. Kasztanowej - 700.000 zł
5. Remont chodnika wzdłuż DK-1 na odcinku od ul. Okrzei do ul. Zamenhoffa - 100.000 zł
6. Remont chodnika wzdłuż ul. Okrzei (na brakujących odcinkach) - 100.000 zł
7. Dokumentacja techniczna ul. Bukowej - 30.000 zł
8. Dokumentacja techniczna boiska przy VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego - 20.000 zł
9. Oświetlenie wzdłuż ekranów akustycznych pomiędzy DK-1, a ul. Bohaterów Katynia - 115.000 zł

Jacek Krawczyk, 22.01.2015 o 12:51:03 | 0 Komentarzy
Podziękowania
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj oficjalnymi wynikami wyborów samorządowych zostałem wybrany ponownie Radnym Miasta Częstochowy.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie swój głos oraz wspierały mnie podczas kampanii wyborczej.
Jeszcze raz dziękuję i zapewniam, że będę dalej aktywnie pracował na rzecz naszych dzielnic, miasta i jego mieszkańców.

Jacek Krawczyk, 19.11.2014 o 19:01:38 | 0 Komentarzy
Inwestycje i zadania, których byłem inicjatorem lub współinicjatorem
Nadchodzi czas podsumowania upływającej kadencji 2010-2014 i w związku z tym przedstawiam wszystkie zrealizowane inwestycje i zadania, których byłem wnioskodawcą lub współwnioskodawcą w okręgu nr 4 - Raków, Wrzosowiak Ostatni Grosz.

1. Przebudowa ulicy Lechonia - od ulicy 11-go listopada do ulicy Sadowej
2. Budowa ulicy Botanicznej - od ulicy Gajowej do ulicy Jagiellońskiej
3. Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy Aleją Pokoju, a ulicą Łukasińskiego (przy Rezerwacie Archeologicznym)
4. Przebudowa ulicy Źródlanej
5. Rozbudowa monitoringu wizyjnego m.in. w dzielnicy Raków i Ostatni Grosz
6. Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 7
7. Przebudowa ulicy Szczytowej i ulicy Stromej
8. Przebudowa ulicy Równoległej
9. Budowa boiska przy SP 49 przy ul. Jesiennej
10. Budowa boiska przy SP 8 przy ulicy Szczytowej
11. Przebudowa ulicy Witkiewicza w ramach przebudowy placu Orląt Lwowskich
12. Remont ciągów pieszych wraz ze schodami pomiędzy blokami przy ulicy Bohaterów Katynia 9, 13, 13a i 13b
13. Remont chodnika wzdłuż ulicy Bohaterów Katynia na odcinku pomiędzy ulicą Zesłańców Sybiru i ulicą Cisową
14. Uporządkowanie terenu i budowa oświetlenia kompleksu garaży przy ul. Kasztanowej
15. Nowe wiaty przystankowe m.in. przy ulicy Bohaterów Katynia 7 i ulicy Bór/Wczasowa
16. Wycinka starego drzewostanu przy ulicy Perla i ulicy Asnyka na wniosek okolicznych mieszkańców
17. Zablokowanie (odrzucenie projektu uchwały) połączenia SP 53 i Gimnazjum 18 w Zespół Szkół zgodnie z oczekiwaniami rodziców i grona pedagogicznego
18. Wprowadzenie urządzenia liczącego i publikującego głosowania radnych
19. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Księżycowej
20. Stanowisko Rady Miasta w sprawie utworzenia Miejskiego Parku "Wrzosowiak"
21. Montaż tzw. aktywnego przejścia dla pieszych przy Alei Jana Pawła II na wysokości TZN
22. Nadanie nazwy dla ronda imieniem Marka Czernego
23. Przystąpienie i podjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Focha - Śląska - Sobieskiego - Wolności

Jacek Krawczyk, 24.10.2014 o 19:07:37
Program wyborczy dla okręgu nr 4 - Wrzosowiak, Raków, Ostatni Grosz
1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez częstsze patrole Straży Miejskiej oraz współpracę z Policją. Kontynuacja rozbudowy monitoringu, tak by Raków, Wrzosowiak i Ostatni Grosz były postrzegane jako bezpieczne rejony Częstochowy.

2. Wyznaczenie i budowa parku miejskiego lub skweru zapewniającego enklawę zieleni dla mieszkańców naszych dzielnic.

3. Poprawa nawierzchni dróg oraz przygotowanie planu i realizacji budowy tych dróg, gdzie nie ma jeszcze nawierzchni.

4. Systematyczna modernizacja i budowa nowego oświetlenia ulicznego.

5. Budowa nowych miejsc do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży (np. boisko dla SP 36) oraz placów rekreacji ruchowej dla seniorów.

6. Uporządkowanie oznakowania drogowego, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych (m.in. od CH Jagiellończycy do przystanku tramwajowego) oraz przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań na ronda lub kierowane sygnalizacją świetlną.

7. Racjonalne uporządkowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, tak aby była dopasowana do potrzeb mieszkańców.

8. Rozbudowa dróg rowerowych i wyznaczenie pasów rowerowych (m.in. wzdłuż Bohaterów Katynia), które przyłączone do istniejącego układu dróg rowerowych zagwarantują bezpośredni i bezpieczny dojazd do centrum miasta i innych dzielnic.

9. Budowa nowych odcinków ekranów akustycznych wzdłuż DK-1 i remont uszkodzonych przez podpalaczy.

10. Czytelne i właściwe oznakowanie kolejnych ulic zgodnie z wprowadzonym Miejskim Systemem Informacji Turystycznej.

Jacek Krawczyk, 19.10.2014 o 19:15:10
Program wyborczy
Andrzej Szewiński kandydat na Prezydenta Miasta Częstochowy zaprezentował 2 października program wyborczy podczas konwencji otwierającej kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej. Jak powiedział: "Moja prezydentura będzie pracą dla ... więcej
Jacek Krawczyk, 02.10.2014 o 20:06:57 | 0 Komentarzy
Wnioski do projektu budżetu miasta Częstochowy na 2015 rok
Zgodnie z § 6 Statutu Rady Miasta Częstochowy oraz zapisem § 2 Uchwały Nr 649/XIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23. maja 2005 roku, po konsultacjach z właściwymi Radami Dzielnic złożyłem w dniu 28.05.2014 roku następujące... więcej
Jacek Krawczyk, 11.06.2014 o 12:52:12 | 0 Komentarzy
Wnioski Klubu Radnych PO do projektu budżetu 2015
Poniżej prezentuję wnioski Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Częstochowie do projektu budżetu na rok 2015, jakie przedłożyliśmy Prezydentowi Miasta... więcej
Jacek Krawczyk, 11.06.2014 o 11:59:25 | 0 Komentarzy
Kilka słów o monitoringu miejskim
Miejski monitoring okazuje się bardzo pomocny w wielu trudnych sytuacjach i zagrożeniach. Jego rozbudowa powinna być prowadzona w dalszym ciągu, ale również za sprzętem audio-video powinna nadążać także inwestycja w tzw. kapitał ... więcej
Jacek Krawczyk, 09.05.2014 o 11:03:40 | 0 Komentarzy
Szukaj

<<     Czerwiec 2018     >>
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Free Web Site Counters

rss Jacek Krawczyk

Każda pierwsza środa miesiąca w godzinach
15:00-16:00 w pokoju 110, UMCz, ul. Śląska 11/13
Częstochowa

Strona istnieje od: 08.08.2006
Zgoda na umieszczenie Herbu Miasta Częstochowy - umowa nr 12/2010
Wszelkie prawa zastrzeżone jacekkrawczyk.pl